De woningmarkt herstelt langzaam, dat is voornamelijk te danken aan de leningen en schenkingen van familieleden en subsidies van de overheid. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat bij ruim 25 procent van de woningaankopen deze financikle ondersteuning een rol speelt. De krant heeft geonventariseerd bij makelaars en notarissen en bij de Belastingdienst en het Kadaster. Maarliefst 15 procent van de woningaankopen werd in de eerste 6 maanden van 2014 gefinancierd met een ouderlijke schenking.

Tienduizenden ouders hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling, waarbij het mogelijk is kinderen tot 100.000 euro belastingvrij te schenken voor een woningaankoop of aflossing van de hypotheek. Het aantal schenkingen is verzeventienvoudigd in vergelijking tot 3 jaar geleden. Het gemiddelde schenkingsbedrag ligt op 60.000 euro.

 

Financikle bijstand

Startersleningen hebben bij 4 tot 6 procent van de woningaankopen een rol gespeeld, deze leningen worden verstrekt door het rijk, de gemeente of in sommige gevallen de provincie. Deze percentages zijn het dubbele van 2013. Startersleningen werken aanvullend op de hypotheek en bedragen gemiddeld 28.500 euro. De betrokkenheid van familieleden via een zogenaamde familiebankconstructie bij de woningaankopen lag op 8 tot 9 procent, dat is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.

De financikle bijstand aan woningkopers zorgt voor beweging op de woningmarkt volgens de makelaars en notarissen. Potentikle woningkopers kunnen door de financikle bijstand wel een woning kopen, dat geldt ook voor mensen die niet kunnen verhuizen door een restschuld.

 

Meer grotere woningen verkocht

Ger Hukker, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt dat bij iin op de zes of zeven woningaankopen, schenkingen een rol spelen, dat was een jaar eerder nog bij iin op de negen woningaankopen. De hulp zorgt er ook voor dat duurdere woningen worden verkocht, want veel mensen hebben bewust gekozen voor een grotere woning. De meeste mensen konden genoeg lenen voor een kleinere woning, maar hebben door de financikle ondersteuning toch gekozen voor een grotere woning.